Wzór formularza do wykorzystania przy składaniu wniosków dot. opłaty rocznej

FORMULARZ

Komentarz (0) Odsłony: 89

Informacja dla aplikantów III roku szkoleniowego organizowanego przez RIN w Poznaniu

Stosownie do art. 71 par. 12 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku: „Przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji rada izby notarialnej przeprowadza kolokwium dla aplikantów ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a par. 1, w celu sprawdzenia umiejętności wykonywania czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt. 2, 4, 7 i 8.”

W celu przystąpienia do kolokwium stosownie do par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej aplikanci III roku w terminie do 31 stycznia składają kierownikowi szkolenia pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.

Uwzględniając ten przepis proszę, abyście do dnia 31 stycznia 2021 roku podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do kolokwium i złożyli pisemną deklarację przystąpienia. Informuję Państwa, że w obecnej sytuacji epidemicznej, uwzględniając obowiązujące ograniczenia zgromadzania, istnieje duże prawdopodobieństwo niemożności wyznaczenia kolokwium w terminie określonym w par.10 rozporządzenia, tj. co najmniej na miesiąc przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

Nie oznacza to jednak, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub zniesieniu ograniczeń z nim związanych nie dojdzie do przeprowadzenia kolokwium.

                                               Z poważaniem

                                               /-/ Maciej Fret

Komentarz (0) Odsłony: 100

Uchwała KRN w sprawie zwolnienia lub rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację

UCHWAŁA

Komentarz (0) Odsłony: 103

Formularz recenzji projektów czynności notarialnych

Poniżej można pobrać formularz recenzji projektów czynności notarialnych sporządzanych przez patronów aplikantów na podstawie art. 71 § 13 ustawy Prawo o notariacie.

Projekty, o których mowa w art. 71 § 11 wspomnianej ustawy należy złożyć w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Poznaniu pod koniec aplikacji, przy czym recenzje w formie papierowej, natomiast projekty na nośniku danych.

Formularz

Komentarz (0) Odsłony: 108