Opłata za aplikację w 2020 r.

Opłata roczna za aplikację w 2020 r. wynosi:

1. Na I, II i III roku aplikacji - 5.590,00 zł

2. Na IV roku aplikacji - 2.795,00 zł

Opłatę roczną należy wpłacić jednorazowo na konto Izby Notarialnej w Poznaniu nr 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626 w terminie do 31 stycznia 2020 r. 

Komentarz (0) Odsłony: 537

Opłata za aplikację w 2019 r.

Na podstawie art. 72 a §§ 1 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej składki godzinowej w 2019 r. Rada Izby Notarialnej w Poznaniu informuje, że wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną w bieżącym roku wynosi:

- dla aplikantów I, II i III roku 5.625,00 zł
- dla aplikantów IV roku 2.812,50 zł

Opłatę tę należy wpłacić na konto Izby Notarialnej w Poznaniu: 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626 w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Komentarz (0) Odsłony: 1206

Regulamin kolokwium 2019

Załącznik do Uchwały Nr 28/037/2019 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 06 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie, powołania komisji przeprowadzającej kolokwium i określenia regulaminu pracy komisji przeprowadzającej kolokwium - REGULAMIN

Komentarz (0) Odsłony: 787