Opłata za aplikację w 2019 r.

  • Drukuj

Na podstawie art. 72 a §§ 1 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej składki godzinowej w 2019 r. Rada Izby Notarialnej w Poznaniu informuje, że wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną w bieżącym roku wynosi:

- dla aplikantów I, II i III roku 5.625,00 zł
- dla aplikantów IV roku 2.812,50 zł

Opłatę tę należy wpłacić na konto Izby Notarialnej w Poznaniu: 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626 w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
  • Brak komentarzy
System komentarzy oparty o Komento