WYKŁAD DLA SENIORÓW

W dniu 12 maja 2017 roku na zaproszenie Akademii Trzeciego Wieku notariusz Sławomir Łakomy udał się do budynku Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie przedstawił temat: „Testamenty notarialne”. Słuchaczami byli licznie przybyli seniorzy. Przybliżono im podstawowe zasady polskiego prawa spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ostatnim miejscem zwykłego pobytu spadkodawcy i możliwości wyboru prawa przez testatora, co dotyczyć może w szczególności dzieci i wnuków uczestników zajęć (tych, które przebywają na stałe poza granicami kraju). Poza testamentem notarialnym omówiono także inne testamenty i czynności z zakresu prawa spadkowego (np. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia i zagadnienie odrzucenia spadku). W wystąpieniu Sławomir Łakomy nawiązał do czynności prawnych, które mają na celu zadysponowanie majątkiem przed śmiercią (darowizna, dożywocie). Omówiono zasady wydziedziczenia i wskazano na potrzebę zastanowienia się w prawie każdej rodzinie nad instytucją zachowku. Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku zadawali liczne pytania. Wyrazili wdzięczność wobec samorządu notarialnego za podjęcie współpracy ze środowiskami seniorów w sprawach związanych z problemami, które są im bardzo bliskie.

Komentarz (0) Odsłony: 9867

Przedsięwzięcia europejskiego notariatu związane z digitalizacją

Izba Notarialna w Poznaniu aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach europejskiego notariatu związanych z digitalizacją. Szczególnie ważna jest w tym zakresie współpraca z notariatem niemieckim, a w szczególności z partnerską Izbą Notarialną w Poczdamie i z zaprzyjaźnioną Izbą Notarialną w Dreźnie.

Nasza Izba  jest "ambasadorem polskiego notariatu" w kontaktach z notariatem niemieckim.
W dniach 15 - 17 września 2016 roku współorganizowaliśmy 6. Seminarium polsko - niemieckie w Gnieźnie, którego tematyka dotyczyła spraw związanych z digitalizacją pracy notariusza oraz rolą notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi. Seminarium otwierał Prezes RIN w Poznaniu Tadeusz Paetz. Moderatorem był dr Andrzej Rataj, a wykłady ze strony środowiska naszej Izby wygłosili dr Wojciech Kwarciński i Sławomir Łakomy. Seminarium to zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników i zaproszonych gości. Warto zauważyć, że było finansowane ze środków Krajowej Rady Notarialnej przy wsparciu PZU S.A. Na otwarciu Seminarium był Prymas Polski i Prezydent Gniezna.

Tematyka digitalizacyjna zdominowała również 6. Drezdeńskie Forum Prawa Notarialnego, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2017 roku w Dreźnie. Podczas tego spotkania naszą Izbę reprezentował Sławomir Łakomy. Niemieccy notariusze zajmowali się przede wszystkim budową elektronicznego archiwum aktów notarialnych przy Federalnej Izbie Notarialnej w Berlinie, a także omawiali projekty zmian w zakresie programów informatycznych do obsługi kancelarii notarialnych, jak również prognozowali kierunki, w których postępować będzie digitalizacyjna ewolucja w notariacie.

Sławomir Łakomy, członek RIN w Poznaniu

1

Drezno - stół prezydialny

2

Gniezno - stół prezydialny

3

Gniezno - wykład

 

 

 

 

Komentarz (0) Odsłony: 10155

Zaproszenie - konferencja

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Konferencji nt. "Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa"

Informacja

Komentarz (0) Odsłony: 10183

Publikacje w czasopiśmie "Mistrz Branży" - działania edukacyjne dla społeczeństwa

Notariusze Izby Notarialnej w Poznaniu aktywnie angażują się w działania edukacyjne dla społeczeństwa. Jednym z przejawów tych działań są regularne publikacje w czasopiśmie "Mistrz Branży", adresowanym do przedsiębiorców z branży spożywczej.

Tematy tekstów związane są z czynnościami dokonywanymi przez notariuszy ze sfery działalności gospodarczej i bezpieczeństwa obrotu prawnego.
Zapraszamy do lektury czasopisma i do odwiedzenia strony internetowej "Mistrza Branży": mistrzbranzy.pl

Koordynatorem tych działań jest dr Andrzej Rataj Notariusz w Poznaniu.

Tematy dotychczasowych tekstów i autorzy:


 1) Notariusze dla Mistrza Branży - not. dr Andrzej Rataj

 2) Działalność branżowa w postaci spółki jawnej - not. Michał Wieczorek

 3) Sukcesja testament z zapisem windykacyjnym - not. Szymon Posadzy

 4) Magiczne słowo intercyza, czyli rozdzielność majątkowa małżonków - not. Joanna Matecka-Kotecka
5) Forma czynności prawnych, czyli dlaczego do notariusza? - not. Maciej Celichowski

 6) Darowizna - z podatkiem, czy bez podatku? - not. Maciej Fret

 7) Prokurent na wypadek śmierci: ważny projekt nowych przepisów o sukcesji firm jednoosobowych 
   - not. Bogumiła Bach

 8) Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi - not. Tadeusz Paetz

 9) Odrzucić czy przyjąć spadek? - not. Katarzyna Mikołajczak
10) Umowa o dożywocie - zabezpieczenie do końca życia - not. Tomasz Stawowy
11) Służebność mieszkania - bezpieczne rozwiązanie dla seniora - not. Krystyna Rzepa-Białczyk

12) Działalność branżowa w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - not. Maria Lewandowska
Komentarz (0) Odsłony: 10502

Ponowna wizyta w XV LO

Dnia 20 stycznia br. w XV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, na zaproszenie grona pedagogicznego oraz uczniów, gościł notariusz Sławomir Łakomy, który przybliżył młodzieży zawód notariusza.

Oto treść podziękowań otrzymanych od uczniów:

"20 stycznia w naszym Liceum mieliśmy okazję gościć Pana notariusza Sławomira Łakomego, który z pasją opowiedział nam o pracy w swoim zawodzie. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się co oznacza moc urzędowa dokumentu oraz jakie czynności podejmuje notariusz i kiedy warto jest udać się do kancelarii notarialnej. Ponadto Pan Sławomir Łakomy omówił drogę do zawodu notariusza, czyli w jaki sposób możemy uzyskać niezbędne uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Uczniowie mieli także okazję wejść w dyskusję z Panem notariuszem. Na sam koniec poznaliśmy wiele interesujących sytuacji z życia zawodowego naszego Gościa.

 

Bardzo dziękujemy Panu notariuszowi za poświęcony nam czas oraz za omówienie pracy w swoim zawodzie.

Sonia i Amanda Zielke"

Komentarz (0) Odsłony: 10457