30. Dni Notariatu Europejskiego w Salzburgu

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r., pod auspicjami Austriackiej Akademii Notarialnej, odbyły się w Salzburgu 30. Dni Notariatu Europejskiego pod nazwą „Notariusz i ochrona konsumenta w świecie cyfrowym”. W konferencji brali udział notariusze z większości państw europejskich zrzeszonych w Konferencji Notariatów Unii Europejskiej, jak również z wielu innych państw świata.

Swoją obecnością uczestników zaszczycili liczni przedstawiciele najwyższych władz Unii Europejskiej, w tym komisarz poprzedniej kadencji ds. rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa Franz Fischler, przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości Austrii, przewodniczący Austriackiej Izby Notarialnej Ludwig Bittner, przewodniczący Austriackiej Akademii Notarialnej Michael Umfahrer notariusz w Wiedniu, przewodniczący Konferencji Notariatów Unii Europejskiej Marius Kohler, przedstawiciele banków oraz samorządu prowincji Salzburg, burmistrz Salzburga, reprezentanci dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, w tym ds. wymiaru sprawiedliwości i konsumentów oraz migracji i spraw wewnętrznych, przedstawiciele uniwersytetów w Niemczech, Austrii i na Malcie oraz reprezentanci Europejskiej Organizacji Konsumentów. Jako delegaci Izby Notarialnej w Poznaniu czynny udział w spotkaniu brali członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu Sławomir Łakomy notariusz w Murowanej Goślinie oraz Wojciech Kwarciński notariusz w Poznaniu.

Konferencję otworzyły przemówienia między innymi Przewodniczącego Austriackiej Akademii Notarialnej Michaela Umfahrer notariusza w Wiedniu, przewodniczącego Austriackiej Izby Notarialnej Ludwiga Bittner oraz reprezentanta austriackiego ministerstwa sprawiedliwości Christiana Pilnacek.

Główne obrady uświetniły wystąpienia znamienitych prelegentów, które poświęcone były między innymi zagadnieniom pokoju, rozwoju oraz bezpieczeństwa w Europie, rozwiązań cyfrowych dla firm oraz ochrony konsumentów w cyberprzestrzeni. Po każdym z przemówień następowały owocne dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych oraz reprezentantów samorządów notarialnych.

Poruszana na konferencji tematyka szeroko pojętej cyfryzacji jest obecnie jednym z najbardziej żywotnych problemów także polskiego notariatu. Obrady w Salzburgu przyczyniły się nie tylko do pogłębienia teoretycznej wiedzy jego uczestników w zakresie przewodniego tematu konferencji, ale stało się także znakomitą okazją do przedstawienia doświadczeń praktycznych, co niewątpliwie w doniosły sposób wpłynie na rozwój notariatu zarówno w wymiarze europejskim, a dzięki udziałowi delegatów z Polski, również w wymiarze krajowym.

 

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
  • Brak komentarzy