WYKŁAD DLA SENIORÓW

W dniu 12 maja 2017 roku na zaproszenie Akademii Trzeciego Wieku notariusz Sławomir Łakomy udał się do budynku Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie przedstawił temat: „Testamenty notarialne”. Słuchaczami byli licznie przybyli seniorzy. Przybliżono im podstawowe zasady polskiego prawa spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ostatnim miejscem zwykłego pobytu spadkodawcy i możliwości wyboru prawa przez testatora, co dotyczyć może w szczególności dzieci i wnuków uczestników zajęć (tych, które przebywają na stałe poza granicami kraju). Poza testamentem notarialnym omówiono także inne testamenty i czynności z zakresu prawa spadkowego (np. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia i zagadnienie odrzucenia spadku). W wystąpieniu Sławomir Łakomy nawiązał do czynności prawnych, które mają na celu zadysponowanie majątkiem przed śmiercią (darowizna, dożywocie). Omówiono zasady wydziedziczenia i wskazano na potrzebę zastanowienia się w prawie każdej rodzinie nad instytucją zachowku. Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku zadawali liczne pytania. Wyrazili wdzięczność wobec samorządu notarialnego za podjęcie współpracy ze środowiskami seniorów w sprawach związanych z problemami, które są im bardzo bliskie.

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
  • Brak komentarzy