Informacja o 7. polsko-niemieckim seminarium dwustronnym

Informacja o 7. polsko-niemieckim seminarium dwustronnym

zorganizowanym w dniach 27-29.09.2018 r., w Bad Schandau/Niemcy

 

         W dniach 27 - 29 września 2018 r. w miejscowości Bad Schandau (koło Drezna) w Kraju Związkowym Saksonia odbyło się 7. polsko-niemieckie seminarium dwustronne zorganizowane przez Bundesnotarkammer oraz Krajową Radę Notarialną. Tematem przewodnim seminarium była „Rola notariusza w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Ta ważna tematyka zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli organów i instytucji publicznych, sądownictwa, władz samorządów notarialnych oraz notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych z Niemiec oraz Polski. W seminarium wzięli też udział przedstawiciele Poznańskiej Izby Notarialnej: wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Andrzej Rataj, członek Rady Izby Notarialnej
w Poznaniu
not. Sławomir Łakomy, przedstawiciel Izby w Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie not. Maciej Chojnacki, not. Wojciech Kwarciński, not. Michał Mickiewicz oraz apl. not. Oliwia Jaśkowiak.

         Seminarium zostało zainaugurowane przez Pana Matthias Lau - przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości Kraju Związkowego Saksonia, który powitał wszystkich zgromadzonych uczestników. Podczas seminarium zaproszeni goście wysłuchali najpierw referatów, podzielonych na sesje tematyczne, które w każdym przypadku dotyczyły jakiegoś aspektu związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Wśród poszczególnych sesji przedstawiono zagadnienia, które dotyczyły transpozycji 4. Dyrektywy
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do prawa krajowego wraz
z zaleceniami dotyczącymi jej stosowania, oraz perspektyw dotyczących
5. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; obowiązków notariusza w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
w kontekście innych zobowiązań zawodowych oraz mechanizmów prania pieniędzy w praktyce z punktu widzenia kryminologicznego. Prelegentami
w toku poszczególnych sesji byli między innymi Joachim Blaeschke - Prezes Sądu Krajowego w Wiesbaden oraz Artur Kołaczek - Główny Specjalista
w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a także
dr Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie oraz David Sommer, asesor notarialny w Monachium. Wśród uczestników seminarium prelegentami byli również reprezentanci Poznańskiej Izby Notarialnej:
wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Andrzej Rataj, który moderował dyskusję panelową wszystkich prelegentów i prowadził dyskusję uczestników seminarium oraz członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Sławomir Łakomy, który przedstawił uczestnikom seminarium obowiązki notariusza w Polsce w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle innych zobowiązań zawodowych.

         Seminarium stworzyło możliwość wieloaspektowego i szczegółowego zapoznania się regulacjami ustawowymi, wykładnią prawa oraz praktyką
w zakresie stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy zarówno na gruncie dyrektywy Unii Europejskiej oraz na gruncie niemieckiego i polskiego prawa krajowego. Jako najważniejszą różnicę pomiędzy regulacjami prawa polskiego, a niemieckiego warto wskazać, że niemieccy notariusze, jako instytucje obowiązane, nie przekazują organom informacji o tzw. transakcjach ponadprogowych, tj. takich, których równowartość przekracza wartość 15 tyś. Euro. Zawiadamiają jedynie właściwe organy o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Notariusze w Niemczech nie są także instytucjami obowiązanymi w zakresie, w jakim dokonują nieodpłatnych czynności notarialnych.
Po zakończeniu cyklu wykładów odbyła się ożywiona dyskusja panelowa z udziałem wszystkich prelegentów oraz zaproszonych gości, podczas której uczestnicy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
w zakresie praktycznego aspektu stosowania i wypełniania obowiązków notariusza
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W toku dyskusji wielu uczestników zwracało między innymi uwagę na trudności w praktycznym stosowaniu przez notariuszy regulacji dotyczących wstrzymania transakcji
w przypadku ustalenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem czynności notarialnych mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W części końcowej prelegenci i uczestnicy wyrazili gratulacje
i zadowolenie z organizacji seminarium pozwalającego na wymianę myśli
i refleksji w tak ważnym temacie. Ożywiona dyskusja i wielość podniesionych problemów wskazywała na wagę tematu stanowiącego przedmiot spotkania. Seminarium zwieńczyła uroczysta kolacja oraz zwiedzanie twierdzy Königstein.

         Organizowane od kilku lat seminaria przyczyniają się do budowania dobrych relacji międzynarodowych, zacieśniania dwustronnych stosunków polsko-niemieckich i tworzą podstawy wszechstronnej współpracy i płaszczyznę wymiany doświadczeń i poglądów oraz dialogu notariatu niemieckiego
i polskiego. Słowa podziękowania należą się organizatorom za ciepłe przyjęcie
i dobrą organizację seminarium, a prelegentom i uczestnikom za wysoki poziom merytoryczny wykładów i prowadzonej dyskusji.

not. Michał Mickiewicz 

Komentarz (0) Odsłony: 756

Dzień Otwarty Notariatu 24.11.2018 r.

scan0057

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od 2010 roku zawsze w ostatnią sobotę listopada, jest jedną z ważniejszych społecznych inicjatyw samorządu notarialnego. Coroczna akcja ma szeroki wymiar edukacyjny i pozwala wszystkim zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obszarach prawa.


Każda edycja Dnia Otwartego Notariatu ma swój temat przewodni, ale wszystkie koncentrują się na sprawach związanych z bezpieczeństwem majątków obywateli, sprawach związanych z dziedziczeniem, bezpiecznym przenoszeniem własności nieruchomości, prawie rodzinnym, w tym małżeńskich umowach majątkowych, a także księgach wieczystych.

W tej akcji edukacyjnej zawsze szczególny nacisk kładziemy na edukację obywatelską, gdyż podstawowa wiedza prawna jest niezbędna każdej osobie podejmującej ważne decyzje majątkowe.

Dzień Otwarty Notariatu 2018

Temat tegorocznej 9. edycji Dnia Otwartego Notariatu brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku”.


W czasie listopadowego spotkania chcemy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę i umiejętność zadbania o bezpieczeństwo własnego majątku, w tym na sprawy związane z dziedziczeniem, postępowaniami spadkowymi, obrotem nieruchomościami, darowiznami, umowami o dożywocie. Mówić będziemy także o czynnościach notarialnych związanych z prawem rodzinnym w tym również o małżeńskich umowach majątkowych (rozdzielność majątkowa oraz umowy rozszerzające wspólność ustawową) oraz o umowach o podział majątku wspólnego (np. o podziale majątku po ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub podziale majątku po rozwodzie). Jednak, niezależnie od tematu przewodniego, notariusze udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania leżące w ich kompetencjach.


Tegoroczna, 9. edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018 r. Notariusze będą udzielać informacji prawnych w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 2 w budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w godzinach 10.00 - 16.00.

Komentarz (0) Odsłony: 835

Nasz Prezes Tadeusz Paetz odszedł - ostatnie pożegnanie 8 listopada o godz. 12:00

Z ogromnym żalem przekazuję tragiczną i wstrząsającą wiadomość, że w środę 31 października 2018 roku wieczorem zmarł notariusz Tadeusz Paetz - Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu od 1993 roku do 2012 roku i od 2015 roku aż do śmierci.

Nestor odrodzonego notariatu polskiego, uosabiający dziedzictwo i historię notariatu poznańskiego, wielce zasłużony dla środowiska notarialnego i dla samorządu zawodowego, otaczający wsparciem i opieką notariuszy Izby Notarialnej w Poznaniu.

Uroczysta Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w czwartek 8 listopada 2018 roku o godz. 12:00 w Poznaniu w Kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego przy ulicy Świętego Antoniego 50, po czym nastąpi odprowadzenie naszego Prezesa na miejsce wiecznego spoczynku na pobliskim Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Świętego Antoniego.

Not. dr Andrzej Rataj

Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu

Komentarz (0) Odsłony: 1514

Wyniki egzaminu notarialnego 2018 - Komisja Nr 2

Komisja egzaminacyjna Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje WYNIKI egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2018 r. według kodów z pierwszego dnia.

Komentarz (0) Odsłony: 1453

Wyniki egzaminu notarialnego 2018 - Komisja Nr 1

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje WYNIKI egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 wrzesnia 2018 r. według kodów z pierwszego dnia.

Komentarz (0) Odsłony: 2743