Dzień Otwarty Notariatu 28.11.2020 r.

Dopilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada w godzinach 10-16 notariusze Izby Notarialnej w Poznaniu będą telefonicznie udzielać bezpłatnych informacji leżących w ich kompetencjach zawodowych, pozwalających lepiej zabezpieczyć majątek. Pytania będzie można również zadać za pośrednictwem e-maila jak i mediów społecznościowych.

Dzień Otwarty Notariatu to akcja realizowana już po raz 11. przez izby notarialne, mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla prawidłowego, zgodnego z wolą zabezpieczenia majątku i realizacji zakładanych celów, jak również informować będą o konsekwencjach podjętych decyzji.

Na jakie tematy możesz porozmawiać z notariuszem?

Jak zawsze informacje udzielane przez notariuszy w czasie Dnia Otwartego Notariatu dotyczą ważnych spraw związanych z ochroną majątku i bezpieczeństwem obrotu prawnego - wyjaśnia notariusz Agata Laskowska, koordynatorka akcji w Wielkopolsce i województwie lubuskim.

Warto skorzystać z okazji i zapytać notariusza, jak bezpiecznie zawrzeć umowę najmu, ·jak podzielić majątek spadkowy, dokonać podziału majątku przed rozwodem i po rozwodzie, jak prawidłowo sporządzić testament, odrzucić spadek czy zrzec się dziedziczenia. Rejenci doradzą również, jak ustrzec się przed czynnościami czy decyzjami, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na nasz majątek i w słuszny sposób zabezpieczyć swoje prawa.

Powszechnie notariusz kojarzy się ze sprawami spadkowymi oraz nieruchomościami, tymczasem w kancelarii notarialnej można załatwić także sprawy ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, takie jak m.in. zabezpieczenie roszczeń, zawarcie ugody czy powołanie zarządcy sukcesyjnego. Mało kto wie, że wielu czynności prawnych można dokonać alternatywnie przed sądem i w kancelarii notarialnej (np. sprawy związane z dziedziczeniem czy umowy alimentacyjne), oszczędzając czas, albowiem czynności te dokonywane są praktycznie odręcznie. Przykładowo potwierdzenie praw do spadku u notariusza (poświadczenie dziedziczenia) trwa ok. 2 godzin a nie, jak w sądzie, kilka miesięcy. Na temat wszystkich czynności notarialnych będzie można porozmawiać z rejentem w ostatnią sobotę listopada.

W tym roku notariuszom będą towarzyszyć eksperci z biura Rzecznika Finansowego, którzy mailowo i na czacie poinformują, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu, także hipotecznego, oraz zawieraniu umowy pożyczki. Tzw. nieautoryzowane transakcje to coraz większy problem klientów banków w Polsce – warto wiedzieć, co zrobić, gdy z naszego konta znikną pieniądze, a nam nic nie wiadomo o realizowanych na naszym rachunku bankowym transakcjach. Rzecznik Finansowy jest partnerem merytorycznym tegorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu.

W jaki sposób możesz porozmawiać z notariuszem?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników 11. edycji DON-u organizatorzy zrezygnowali z dotychczasowej formuły stacjonarnych spotkań. W tym roku informację prawną będzie można uzyskać na kilka sposobów:

 

  • z notariuszami Izby Notarialnej w Poznaniu w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie tel. 61 669 83 20

 

  • w odpowiedzi na pytania nadesłane mailem na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Szczegółowe informacje:

www.porozmawiajznotariuszem.pl

DON 2020 mini2

Komentarz (0) Odsłony: 671

Komunikat

K O M U N I K A T

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Izbie Notarialnej w Poznaniu oraz, o ile to możliwe, wcześniejsze umówienie się.

Prosimy wszystkie osoby zamierzające złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów oraz osoby zamierzające złożyć odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego bądź wstępnego na aplikację – o przesyłanie dokumentów pocztą.

We wszelkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

61 848-08-13,

61 848-08-14

61 848-06-92.

Komentarz (0) Odsłony: 895

Wyniki egzaminu notarialnego 2020 r. - Komisja Nr 2

Komisja Egzaminacyjna Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 2 - 4 września 2020 r. według kodów z pierwszego dnia egzaminu:

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 1150

Wyniki egzaminu notarialnego 2020 r. - Komisja Nr 1

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 2 - 4 września 2020 r. według kodów z pierwszego dnia egzaminu:

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 2729

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną 2020

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 r.

WYNIKI

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192).

Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu , należy dołączyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 

W przypadku, gdy kandydat zawarł porozumienie z notariuszem gotowym objąć nad nim patronat, niezbędne jest dołączenie stosownego oświadczenia tego notariusza ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w systemie etatowym, czy pozaetatowym.

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2021 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony najpóźniej 15 listopada 2020 r. (data wpływu).

Komentarz (0) Odsłony: 1883